Informatie

Eerst aanmelden dan inschrijven!

In Temse verlopen de inschrijvingen voor basisscholen via een aanmeldingsprocedure.


Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen van geboortejaar 2017 kun je als ouder inschrijven op de school van 1 tot 20 februari 2019. Net als kinderen van personeel van de school. 

 
Alle andere kinderen melden zich aan

Meld je kind aan

Alle andere kinderen die voor het eerst starten met of veranderen van school, meld je op deze website aan tussen 1 maart (8u) en 29 maart (middernacht). 

Het is niet nodig om er zo snel mogelijk bij te zijn: het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Zo lang je maar aanmeldt binnen de aangegeven periode is dat voldoende. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

OPGELET: aanmelden kan enkel via PC of laptop, niet via tablet of smartphone.

 

Ontvang een bericht

Na de aanmelding ontvang je een e-mail of brief (indien je zelf geen e-mailadres hebt opgegeven) met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt ten laatste op 29 april 2019.

Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.

 

Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op school tussen 6 en 24 mei 2019.
Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan!


Vrije plaatsen

Bij het tabblad "vrije plaatsen" vind je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de scholen voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

 

Schoolkeuzes

Geef verschillende scholen van voorkeur op! Je duidt er minimaal twee aan, we raden aan meer voorkeurscholen op te geven. Als je maar twee scholen opgeeft en in beide scholen zijn er geen vrije plaatsen, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (28 mei 2019) om in te schrijven.

 

Rangordering

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en is goegekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Klik hier voor meer info.

 

 

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school.