Veel gestelde vragen

 • Mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?
  Ja. Je duidt minimaal twee scholen aan. Er is geen limiet. Het verhoogt je kans op een school van je keuze.

 

 • Welke school zet ik op plaats 1?
  Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op het ogenblik van aanmelden maar weinig of geen vrije plaatsen zijn. Misschien wordt je kind toch gunstig gerangschikt of komt daar later een plaats vrij. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt contact met je op als er een plaats vrijkomt.

 

 • Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?
  Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het binnen de voorziene periode gebeurt.

 

 • Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
  Op de website bij het tabblad "vrije plaatsen" vind je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van de vrije plaatsen per school en per geboorte- en leerjaar terug.

 

 • Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldingsperiode?
  Neem dan contact op met de Onderwijsdienst Temse of met de LOP-deskundige, contactgegevens vind je terug bij het tabblad "contact".

 

 • Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
  Neem contact op met één van de medewerkers of ga langs tijdens een gezamenlijk aanmeldingsmoment. 
  • 4 maart 2019: AC De Zaat -  Frans Boelplein 1 Temse
  • 12 maart 2019: Bibliotheek - Oeverstraat 15 Temse
  • 20 maart 2019: JOC Temse -  Clemens De Landtsheerlaan 26/A Temse
  • 28 maart 2019: OCWM Temse - Kouterstraat 1 Temse


 • Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?
  Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos. Om te voorkomen dat je kind geen plaats heeft, vul je best alle scholen van je voorkeur in. Hoe meer scholen je invult, hoe meer kans op een plaats. Hoe minder scholen je invult, hoe kleiner de kans op een plaats in een school die je voorkeur geniet.

 

 • Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?
  Dan kun je vanaf maandag 28 mei 2019 vanaf 8.30uur nog een plaats zoeken, maar de meeste scholen zullen vol zijn. We raden je aan om zeker aan te melden!

 

 •  Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?
  Neen. Je moet nog langs gaan op de school.

 

 • Hoe wordt de afstand berekend?
  De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van één van de ouders en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.
  Als werkadres beschouwen we:
  • het werk waaruit je een arbeidsinkomen haalt (geen vrijwilligerswerk). 
  • een ouder die via een interimkantoor werkt, kan als werkadres de concrete werkplaats opgeven. Dit is aantoonbaar via een attest van de werkgever.
  • Voor ouders die een zelfstandig beroep uitoefenen wordt als werkadres het adres van hun kantoor, winkel genoteerd
  • Het station, als vertrekpunt, naar het werk wordt niet als werkadres aanvaard.
   De ouder toont het werkadres aan bij de inschrijving aan de school via een attest van de werkgever.


 

 • Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
  Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem: onderwijs@temse.be of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be 

 

 • Wat betekent gekoppeld aanmelden?
  Een koppeling betekent dat je enkel een school toegewezen krijgt waar er plaats is voor alle aan-elkaar-gekoppelde kinderen.
  Stel: je hebt drie kinderen die je aanmeldt. Als je dit gekoppeld doet, en er is in de eerste schoolkeuze plaats voor twee van de drie kinderen, maar voor één kind geen plaats, dan krijgt geen van de kinderen een toewijzing voor deze school (3 weigeringen). Het systeem gaat dan over naar de tweede schoolkeuze waar opnieuw wordt bekeken of er plaats is voor de drie kinderen samen (indien niet, gaat het naar keuze 3 etc).
  Soms willen ouders dat die kinderen waarvoor er wel plaats is toch al de hogere schoolkeuze krijgen, ondanks het feit dat er een ander kind van het gezin dan nog naar een andere school moet gaan. Dan kun je beter elk kind niet-gekoppeld aanmelden.
  Bekijk zeker ook nog eens het aantal vrije plaatsen op de website (als er nu al 0 vrije plaatsen staat voor een geboorte-of leerjaar, betekent dat dat bij een aanmelding hiervoor die gekoppeld is aan andere aanmeldingen alle gekoppelde kinderen geweigerd worden). • Wat doe ik bij een nakende verhuis?
  Ga je verhuizen en dichterbij de school van jouw voorkeur wonen?
  De disfunctiecommissie kan een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toestaan wanneer je kan aantonen met (scan of kopie) van een officieel bewijsstuk dat je domicilieadres wijzigt ten laatste binnen het schooljaar waarvoor aangemeld wordt. Bezorg de scan of kopie van de huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte aan de LOP-deskundige of de medewerker van de dienst onderwijs (ten laatste voor het einde van de aanmeldingsperiode) via mail  

 

 • Wat moet ik meenemen voor de inschrijving van mijn kind?
  • De kids-ID van je kind, of de ISI+-kaart van je kind, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een ander officieel document, bijvoorbeeld van Fedasil.
  • een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand werkplek-school
  • als je een studietoelage voor 2018-2019 of 2017-2018 ontvangen hebt : het bewijs van studietoelage (de brief van de dienst studietoelagen of een rekeninguittreksel waarmee je dat kan aantonen


 • Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt?
  De gegevens van je kind worden gecontroleerd en je moet je akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school (door middel van je handtekening). Je krijgt een inschrijvingsbewijs.

 

 • Wat gebeurt er als de school mijn kind niet kan inschrijven?
  De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer. En je krijgt een weigeringsdocument.
  Tot en met maandag 7 oktober 2019 kun je met dat rangnummer een vrijkomende plaats verkrijgen. Voor kinderen geboren in 2017 blijft het rangnummer geldig tot 30 juni 2020.


 • Wanneer kan mijn kind starten op school?

  Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van deze instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

  Let op! Ook kinderen die geboren zijn tussen 26 november en 31 december 2017 en die niet meer zullen kunnen instappen in schooljaar 2019-2020 worden al aangemeld en ingeschreven: zo zijn ze zeker van een plaatsje. Zij zullen wel pas op in september 2020 kunnen instappen.